תקנון

מדיניות הזמנת מוצרים, תשלום ואספקה. 

כל המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת.

•המחירים באתר אינם כוללים משלוח. פירוט לגבי עלות משלוחים תופיע במהלך ההזמנה, לפי הזמנת הלקוח.

•רכישה באתר תבוצע רק בכרטיס אשראי. לא ניתן לשלם באתר באמצעי תשלום אחר.

•מינימום להזמנה הוא 80 ₪.

•עלות משלוח באתר הוא: 28 ₪.

•בהזמנות מעל 250 ₪ - משלוח חינם.

•בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע אשר יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי “זהרה”. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. 

•לאחר ביצוע ההזמנה והחיוב באתר האינטרנט, יבוצע איסוף של המוצרים והכנתם לשליחה ללקוח.

•במקרה שלא ניתן לספק מוצר מסוים, ישלחו המוצרים הקיימים ללא חיוב על מוצר שלא ניתן לספקו ללקוח.

•זמני ההספקה של ההזמנה הינם על פי מועדי שירות המשלוחים ולא ניתן להתחייב למועדים מדויקים, או להבטיח את איכות השירות של חברת המשלוחים.

•אנו עושים את מרב המאמצים  לספק את ההזמנות מהר ככל האפשר מרגע אישור ההזמנה אך לא יכולים להתחייב על זמן הגעת ההזמנה.

•המשלוחים באתר יבוצעו על ידי נקודות איסוף של חברת box-it המונה מעל 500 נקודות איסוף בכל בארץ.

•זמני המתנה להגעה לנקודת איסוף שתבחרו היא עד 8 ימי עסקים. במקרים שלא באחריותנו או יישובים רחוקים- יתכנו לעיתים רחוקות עיכובים. לכל בירור או פנייה ניתן ליצור אתנו קשר לפי הפרטים בלשונית 'צור קשר'. 

•משלוח שיגיע לנקודת איסוף, ישמר בנקודה 5 ימים, ובלוקר – 48 שעות. לאחר מועד זה החבילה תוחזר לשולח. במקרה והלקוח לא יאסוף את החבילה בתום הזמן המוקצב, יהיה צורך בתיאום משלוח חדש, ועליכם לשאת בהוצאות המשלוח המלאות – 35 ₪ 


מדיניות ביטולים

• ביטולים יתקבלו עד 24 שעות מביצוע ההזמנה ו/או בתנאי שלא הוצאה תעודת משלוח.

• במידה והוצאה תעודת משלוח, ביטול יחויב בעלות מלאה של דמי משלוח – 35 ₪ 

• במידה והמשלוח הורד בנקודת ההעברה – לא ניתן לבטל את המשלוח.


אחריות מוצרים

"זהרה" ו/או שי שלום מעודה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לשימוש וצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידם, לרבות אלרגיה למי ממרכיבי המוצרים ו/או תופעות לוואי אשר עשויים להופיע כתוצאה מרגישות המזמין למרכיבי מזון שונים, שמירת המזמין את המוצר בתנאים לא מתאימים או צריכתו לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר. צריכת המוצרים המוצעים באתר הינה באחריותו המלאה של המזמין.

"זהרה" ו/או שי שלום מעודה ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה,  וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם במוצר ובכל מקרה גובה האחריות של "זהרה" ו/או שי שלום מעודה כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך בגין המוצר.

הנך מסכים ומתחייב להגן על "זהרה" ו/או שי שלום מעודה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את "זהרה" ו/או שי שלום מעודה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד "זהרה" ו/או שי שלום מעודה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר זה

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את "זהרה" ו/או שי שלום מעודה ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל עם דרישה ראשונה ועל פיה


שם משפטי: שי שלום מעודה

ע.פ 305597254

©  נבנה ע״י Shift  2021  כל הזכויות שמורות

אתר זה מוגן ע"י reCAPTCHA של Google מדיניות פרטיות תנאי שימוש.